ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ - Primera representación

  • 24 de marzo de 1968, Teatro del Estado de Württemberg, Stuttgart
    Producción: Gustav Rudolf Sellner
    Escenografía: Teo Otto
    Dirección musical: Ferdinand Leitner
(Szenenfoto der UA, Bühnenbildentwurf Teo Otto, Stuttgart 1968)
(Szenenfoto der UA, Bühnenbildentwurf Teo Otto, Stuttgart 1968)

______________________________________

Abb.: Werner Schloske

Primera representación

Trama